Logo Tin nhanh Đà Nẵng
Ứng dụng đọc tin tức Đà Nẵng trên Android

Ban hành giá dịch vụ giữ xe trên địa bàn thành phố

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định giá dịch vụ giữ xe trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe xích lô, xe ba gác đạp, xe máy, ô-tô, và một số đối tượng khác.

Theo đó, dịch vụ giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước như chợ, bệnh viện, trường học, chung cư, khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa… có quy định mới. Trong đó, giá dịch vụ giữ xe (từ xe đạp đến ô-tô trên 16 chỗ ngồi hoặc xe tải trên 3,5 tấn) tại khu vực các chợ thuộc thành phố quản lý (bao gồm: chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Đầu mối Hòa Cường; và chợ Đầu mối Thủy sản Thọ Quang) có mức dao động từ 2.000 đồng đến 1.050.000 đồng gửi theo ngày, đêm hoặc tháng; tại các chợ thuộc quận, huyện từ 1.000 đồng đến 750.000 đồng theo ngày, đêm hoặc tháng; khu vực bệnh viện từ 1.000 đồng đến 12.000 đồng; khu vực trường học, chung cư từ 1.000 đồng đến 150.000 đồng; khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, khu vực khác từ 2.000 đồng đến 1.250.000 đồng…

Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, các tổ chức, cá nhân căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17-2-2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng không vượt quá mức giá quy định dịch vụ trông giữ xe tại chợ, bệnh viện, trường học, chung cư, khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh… như trên.

UBND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe phải thực hiện công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế, về tiền sử dụng mặt bằng theo quy định. UBND thành phố cũng giao Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe sử dụng hóa đơn, chứng từ (vé trông giữ xe) theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan; Sở Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định.
 

Nguồn bài viết: B.T/baodanang.vn